Termeni și condiții

În momentul în care accesezi/utilizezi și navighezi pe site-ul alimentalia.ro, pentru a beneficia de informațiile și/sau serviciile oferite de acesta, este necesar să consulți în prealabil pagina „Politica de confidențialitate” și să respecți „Termenii și condițiile” de mai jos:

alimentalia.ro este un site dedicat oricărei persoane interesate, adulți și tineri, este gratuit ca accesibilitate și se compune din informații despre produse și servicii furnizate, informații despre nutriție și alimentație, informații despre abonamentele și campaniile noastre promoționale și alte informații specifice activităților desfășurate.

Aceste materiale sunt guvernate de reglementările existente în legislația în vigoare în materie.

Adriana Vițalariu, ca Proprietar al site-ului, are dreptul, oricând, să realizeze schimbări ale conținutului și poate aduce actualizări/îmbunătățiri/completări/modificări de structură, formă și fond, în mod unilateral, fără nicio notificare prealabilă a vreunei persoane. Utilizatorii au obligația de a se informa și de a consulta site-ul în vederea deținerii de informații actuale și actualizate cu privire la activitățile și serviciile furnizate pe alimentalia.ro.

Conținutul site-ului are rol informativ și educațional. Dacă ai nevoie de ajutor pentru o situație specifică, adresează-te unui specialist în sănătate nutrițională sau mintală.

Utilizatorii/abonații pot accesa/utiliza conținutul site-ului alimentalia.ro numai in interes personal, cu bună credința si fără a urmări un scop comercial. În cazul citării/printării/reutilizării informațiilor postate pe site-ul alimentalia.ro se va face în mod obligatoriu precizarea sursei de colectare dacă informațiile nu sunt destinate uzului personal și curent.

Utilizatorul este unicul responsabil atât față de alimentalia.ro, cât și față de terți/persoane vizate/consumatori, în legatură cu accesarea, utilizarea și manipularea conținutului.

Proprietarul se va asigura că pe site nu sunt publicate niciun fel de materiale de natură a aduce atingere vreunei dispoziții legale sau vreunui drept legal protejat, bunelor moravuri și eticii.

Proprietarul nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele prejudicii și/sau litigii izvorâte în legatură cu și/sau din utilizarea/reutilizarea, diseminarea și transmiterea, denaturarea uneia/mai multor părți a conținutului, în orice mod, cu incălcarea Termenilor și Condițiilor și a legislației în vigoare în materie.

Date de contact

Adriana Vițalariu
Email: ada@alimentalia.ro
Telefon: +40 726 122 739